Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád produktov si môžete uplatniť priamo u nás. Záručná doba je štandardne dva roky. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste (faktúre), prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie. Záruka sa nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Pri reklamácii alebo vratke tovaru prosím pošlite email na: reklamacie@autovip.sk

 

Následne budete kontaktovaní naším pracovníkom a vašu reklamáciu sa budeme snažiť vyriešiť v čo najkratšom možnom čase.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

NEPOSIELAJTE REKLAMOVANÝ TOVAR NA DOBIERKU ! NEMUSÍ BYŤ PREVZATÝ.