Reklamačný poriadok

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád produktov si môžete uplatniť priamo u nás. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie. Záruka sa nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Pri reklamácii prosím vyplňte formulár : autovip.sk/kontaktuje-nas alebo emailom na info@autovip.sk

Ako predmet vyberte "Reklamácie" , vyplňte vašu emailovú adresu a číslo objednávky. Do popisu uveďte dôvod reklamácie. Ak je to potrebné do prílohy môžete vložiť fotografiu alebo faktúru.

Následne budete kontaktovaní naším pracovníkom a vašu reklamáciu sa budeme snažiť vyriešiť v čo najkratšom možnom čase.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

NEPOSIELAJTE REKLAMOVANÝ TOVAR NA DOBIERKU ! NEMUSÍ BYŤ PREVZATÝ.